Hotline: 0938032286
vanchuyensieutruongsieutrong@gmail.com
Ro mooc va so mi ro mooc chuyen dung

Rơ mooc và Sơ mi Rơ Mooc chuyên dùng

  •   06/07/2019 11:59:22 AM
  •   Đã xem: 2386
Rơ moóc và sơmi rơ moóc là loại phương tiện vận tải đường bộ không có động cơ, có kết cấu và trang bị dùng để chở người hoặc hàng hóa và được kéo bởi một ô tô chuyên dùng.