Email : vanchuyensieutruongsieutrong@gmail.com
 Hotline: 0938 032 286
 
Phương tiện thiết bị xếp dỡ cơ giới chuyên nghiệp

Phương tiện thiết bị xếp dỡ cơ giới chuyên nghiệp

  •   06/07/2019 11:59:00 AM
  •   Đã xem: 4577
Các phương tiện xếp dỡ cơ giới thuộc nhóm này bao gồm: Các cần cẩu bánh lốp và bánh xích có sức nâng từ 60 tấn - 200 tấn; Hệ thống đẩy thủy lực với sức đẩy/kéo trượt lên đến 500 tấn hỗ trợ trong việc di dời, lắp đặt, xếp dỡ những kiện hàng, thiết bị siêu trọng an toàn