Email : vanchuyensieutruongsieutrong@gmail.com
 Hotline: 0938 032 286
 
Những quy định về vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng

Những quy định về vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng

 19:59 28/07/2019

Hàng siêu trường siêu trọng là gì? Khi vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng thì phải tuân thủ những quy định cụ thể như thế nào?