Email : vanchuyensieutruongsieutrong@gmail.com
 Hotline: 0938 032 286
 
Vận chuyển hàng dự án cho nhà máy giấy tại Bình Phước

Vận chuyển hàng dự án cho nhà máy giấy tại Bình Phước

 11:59 06/07/2019

TGKtrans vận chuyển hoàn tất cho dự án nhà máy giấy tại Bình Phước. Hàng hóa là các thiết bị máy móc siêu trường siêu trọng, quá khổ quá tải.
Quy trình vận tải đa phương thức thiết bị hàng dự án quá khổ

Quy trình vận tải đa phương thức thiết bị hàng dự án quá khổ

 11:59 06/07/2019

Sau đây TGKtrans xin phép trình bày quy trình vận tải đa phương thức thiết bị hàng dự án quá khổ quá tải tại Việt Nam